Time: 2:49

Güzelyurt Hastanesi Basın Açıklaması

Pazartesi, 28 Ekim 2019 13:03

 

Guzelyurt aciklama

 

Bugün Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 25 Ekim 2019 tarihinde bir grup hasta yakını tarafından görev başında darp edilen kamu sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu şiddeti bir kez daha kınamak için toplandık.

Ülkemizde şiddet olayları demografik yapımızdaki değişikliklerle birlikte artma eğilimindedir.

Okulda öğretmene şiddet, hastanede doktor ve hemşireye şiddet, mahkemede savcıya şiddet ve en kötüsü ülkemizin her yerinde kadın ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm insanlarımıza yönelik şiddet olayları her geçen gün artmaktadır.

1 Kasım 2018 tarihinde dönemin idaresi tarafından tüm alt yapı ve donanım eksikliklerine rağmen yetersiz sayıda kamu sağlık çalışanıyla 24 saat boyunca hizmete açılan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin eksiklikleri üzerinden geçen 1 yıla rağmen olması gereken şekilde giderilmemiştir.

Şu anda toplam 11 hekimin hizmet verdiği bu merkezde günübirlik tedaviler için 4 adet hasta yatağı bulunmakla birlikte;

  1. Acil müdahaleler için düzenlenen bölümün fiziki yapısı uygun değildir.
  2. Gece saat 12’den sonra kayıt personeli ve temizlik görevlisi bulunmamaktadır.
  3. Röntgen cihazı yoktur.
  4. Cihaz ve kit eksikliklerinden dolayı sadece bazı laboratuvar tetkikleri yani kan tahlilleri yapılabilmekte ve bunlar da sadece mesai saatlerinde yapılmaktadır. Mesai saatleri sonrasında hiçbir laboratuvar hizmeti verilememektedir.

Sonuç olarak uygun olmayan bir alt yapıda birçok alet, malzeme ve ilaç eksiklikleriyle hizmet sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu eksikliklere rağmen her geçen gün hizmet alan hasta sayısı artmaktadır.

24 saat hizmet veren bir kamu sağlık kuruluşunda yine 24 saat boyunca yeterli güvenliğin sağlanması ve polis bulundurulması gerekmektedir.

Güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalarımız için de gereklidir.

Unutulmamalıdır ki kamu sağlık merkezlerimize başvuran vakaların bir kısmı alkol veya çeşitli uyuşturucu maddeler nedeniyle sağlık sorunları gelişen kişilerdir. Güvenliğin sağlanmadığı bir ortamda sağlıklı bir hizmet sunumu gerçekleşemeyeceği gibi farklı nedenlerle başvuran hastalarımızın da mağduriyet yaşaması kaçınılmaz olacaktır.

Bir kez daha soruyoruz. Güvenlik eksiklerini gidermek için hastaların veya çalışanların telafisi olmayan bir zarara uğraması mı gerekir?

Güvenli bir ortamda ulaşılabilir, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti almak tüm yurttaşlarımızın hakkıdır.

Sayın Sağlık Bakanımıza bugün yanımızda olup haklı mücadelemizi desteklediği için teşekkür ederiz.

Bizler sağlıkta örgütlü sendikalar olarak ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ göstereceğimizi ve eksikliklerin giderilip uygun yasal düzenlemeler yapılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.

İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte kamusal sağlık hizmetlerinin her açıdan niteliğinin artması için idare bizlerle iş birliği içerisinde gereken adımları atacaktır.

 

Teşekkür ederim.

 

Dr. Ahmet Varış

 

Başkan

 

Last modified on Pazartesi, 28 Ekim 2019 13:07
Rate this item
(0 votes)
Read 57 times

Facebook Sayfamız