Time: 2:49

1 Mayıs Mesajı

Pazartesi, 30 Nisan 2018 13:31

 

1 Mayıs tüm dünyadaki emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiği gündür. Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırmaktadır.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre her ülke iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirmeli ve iş kazalarının önlenmesi için çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini asgariye indirerek önlemler almalıdır.

 

Ülkemizdeki kamu sağlık merkezlerinde yıllardır periyodik radyasyon denetimleri dünyada kabul gören yöntemler ve şartlara uygun olarak yapılmamaktadır. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Enfeksiyon Kontrol Komiteleri hekim eksiklikleri nedeniyle tüm hastanelerimizde oluşturulamamıştır. Sonuç olarak kamu sağlık çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı ciddi bir risk altındadır. İdare bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi için ivedilikle somut adımlar atmalıdır.

 

Devletin denetim eksiklikleri nedeniyle sosyal güvencesiz çalıştırılan; siyasi mercilerin göz ardı etmelerinden dolayı temel hak ve özgürlüklerden yoksun olarak yaşamak zorunda bırakılan emekçilerin sorunlarının giderildiği daha güzel günler görmek dileğiyle tüm emekçilerin ‘1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutlarız.

 

Saygılarımla

Tıp-İş Yönetim Kurulu (a)

Dr. Ahmet Varış

Başkan

Rate this item
(0 votes)
Read 125 times

Facebook Sayfamız