Time: 3:54

Ekonomik Kriz

Salı, 02 Ekim 2018 14:07

Ülkemizde finansal alanda başlayan ve giderek tüm sektörlerde etkisini gösteren ekonomik kriz zaten istikrarsız olan ülke ekonomisinde var olan sorunların daha da derinleşmesine neden olmaktadır.

Gerek toplumsal gerek bireysel düzeyde pek çok yıkıcı etkisi olan ekonomik krizler halkımızı, temel olarak işsizlik, gelir azalması, yoksulluğun artması, sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin artması ve bunların sonucunda hayat standartlarının kötüleşmesi gibi pek çok olumsuz sonuçları beraberinde getirme riski ile karşı karşıya bırakmıştır.

İnsanın hayatı boyunca sürekli ve düzenli bir şekilde dengede tutmaya çalıştığı fiziksel ve ruhsal dünyası ekonomik krizlerden dolayı bozulabilmektedir.

Kıbrıslı Türkler yıllardır siyasal, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı çeşitli kereler göç etmek zorunda bırakılmıştır. Beyin göçü hala ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Göçlerin en büyük olumsuzluğu toplumsal varoluşun zayıflamasına ve çökertilmesine zemin hazırlamasıdır.

Sosyal devletin temel amacı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmektir. Kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilip günümüzün modern koşullarına uyarlanması ise sosyal devletin en önemli görevlerindendir.

Ekonomik krizle birlikte yurttaşların kamusal sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı artarken, sağlık hizmetini sunan hekimler olarak her fırsatta vurgu yaptığımız ilaç ve alt yapı eksiklikleriyle ilgili yeterli bir ilerleme sağlanamamıştır.

Kamusal sağlık hizmetlerinin insan işgücü, alt yapı, ilaç ve diğer ihtiyaçlar bakımından daha da zayıflaması halinde sağlığa ayrılan bütçenin sevkler nedeniyle yanlış harcanmasından, yurttaşların kendi bütçelerinden yapacağı harcamaların artmasından ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesinden endişe duymaktayız.

İdarenin ülkemizdeki çalışma barışının korunması, üretimin artırılması ve gerek özel sektör gerek kamusal alanda çalışan emekçilerin refah düzeyinde iyileştirme sağlanması için gereken adımları atmasını bekliyoruz.

  1. Beyin göçünü durdurmak için düzenlemeler yapın. Toplumsal varlığımızı sürdürmek için her yurttaşımıza ihtiyacımız vardır.
  2. Ekonomik krizin faturasının salt dar/orta gelirli yurttaşlara kesilmesi kabul edilemez. Emekçiler toplumun her kesiminin bedel ödediğini görmek istemektedir.
  3. Bu toplumu yeni felaketlere sürüklemeyin.

Toplumsal varoluşun korunması ve idarenin ekonomik krizin faturasını sadece emekçilere ve halka ödetmeye çalışmasına karşı yapılacak olan sendikal eylemleri selamlarız.

 

Saygılarımla

 

Dr. Ahmet Varış

Başkan

 

Last modified on Pazartesi, 16 Eylül 2019 14:11
Rate this item
(0 votes)
Read 133 times

Facebook Sayfamız